Indhold

Home » Indhold

Når du køber adgang til Persondata Online, kan du vælge mellem tre typer medlemsskab. Afhængigt af den pakke, du vælger, kan du få adgang til følgende værktøjer:

Trin for trin

At skulle få hul på arbejdet med GDPR kan være overvældende og det kan være svært at se, hvor man skal starte.

Det råder vi bod på med vores step-by-step guide.

I guiden lærer du, hvordan du skridt for skridt får taget hul på GDPR-arbejdet. Med ro i maven og overblikket intakt.

Men ikke kun det. Vi hjælper dig også hele vejen igennem processen, så du stille og roligt får skabt en forståelse og et overblik over de procedurer og andre ting, som du skal have styr på for at møde forordningens krav.

Step-by-step guiden er en del af pakke 2 og pakke 3

Steps

 1. Opstart
 2. Introduktion til de grundlæggende begreber
 3. Dataansvarlig, databehandler og Data Protection Officer (DPO)
 4. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 5. Datastrømsanalyse
 6. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
 7. Den registreredes rettigheder
 8. Databrud
 9. Procedurer og politikker
 10. Ordliste

Videoer

Ordlyden i GDPR er til tider temmelig knudret og svært at forstå. Men med vores videopakke bliver det hele gjort mere enkelt og lettere at forstå og arbejde med.

I vores videoer gennemgår advokat og partner i Persondata Online, Ann Christina Rindom Sørensen, hvad de nye regler egentlig går ud på, og hvordan I skal forholde jer til dem i jeres virksomhed.

Videoerne består altså både af undervisning omkring GDPR generelt og omkring selve implementeringen i sin virksomhed.

Videoerne er en del af alle vores pakker

Videoer

 • Introduktion til Persondata Online
 • Behandling af personoplysninger og typer af personoplysninger
 • Dataansvarlig, databehandler og databehandleraftaler
 • Datastrømsanalyse
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
 • Den registreredes rettigheder
 • Håndtering af databrud

Skabeloner

Når du arbejder med GDPR, behøver du heldigvis ikke starte helt forfra hver gang. Mange af de dokumenter, analyser og fortegnelser, som du har behov for, kan sagtens genbruges.

Derfor har vi lavet et skabelon-bibliotek til dig, hvor du kan finde en række af de dokumenter, som du vil få behov for – og som du er velkommen til at bruge direkte eller tilpasse din virksomheds særlige behov.

I listen til højre, finder du en oversigt over de skabeloner, du får med.

Skabelonerne er en del af pakke 2 og pakke 3

Skabeloner

 • Underretning om behandling af personoplysninger
 • Håndtering af anmodning om indsigt
 • Skema til registrering af databrud
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (dataansvarlig)
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (databehandler)
 • Datastrømsanalyse (Skabelon)

Vejledninger

Selve teksten i persondataforordningen er en lovtekst og kan derfor være temmelig svær at sætte sig ind i, hvis man ikke er vant til at arbejde med den slags.

Derfor har vi udarbejdet en række vejledninger, der i et helt almindelige hverdags-sprog fortæller dig, hvad de enkelte elementer i GDPR egentlig betyder for dig, og hvordan du/I skal forholde jer til dem i jeres virksomhed.

Vejledningerne er en del af pakke 2 og pakke 3

Vejledninger

 • Databeskyttelsesrådgiver
 • Den registreredes rettigheder
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
 • Datastrømsanalyse
 • Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og IT-løsninger
 • Personoplysninger og behandling heraf
 • God databehandlingsskik
 • Dataansvarlig og databehandler
 • Behandlingsgrundlag

Nyhedsforum

Med en lov som persondataforordningen, vil der løbende komme nye eksempler, vejledninger, fortolkninger og afgørelser.

I vores nyhedsforum kan du hele tiden holde dig opdateret omkring persondataforordningen, og kan desuden sparre med andre, der arbejder med GDPR på samme måde, som du selv gør.

Nyhedsforum er en del af alle pakkerne

Indhold

 • Nyhedsopdateringer
 • Indlæg
 • Debatforum med andre brugere.