Persondata Onlines handelsbetingelser (version 1) er gyldige fra den 1. maj 2018.

 

OM PERSONDATA ONLINE:

Persondata Online er en digital værktøjsportal, der hjælper små og mellemstore virksomheder med arbejdet med implementeringen af EU’s Databeskyttelsesforordningen.

Persondata Online tilbyder følgende ydelser:

  • Læringsvideoer
  • Vejledninger
  • Skabeloner
  • Konsulentbistand

Al brug af Persondata Online sker i henhold til nærværende handelsbetingelser samt Persondata Onlines Privatlivspolitik, der også fremgår af vores hjemmeside.

Som kunde ved Persondata Online accepterer kunden disse betingelser. Betingelserne kan ikke fraviges medmindre dette er skriftligt aftalt mellem kunden og Persondata Online.

 

BRUG AF PERSONDATA ONLINE:

Når kunden køber adgang til Persondata Online, bliver kunden oprettet som bruger på sitet med personlig brugerprofil og adgangskode.

Kundens profil på Persondata Online er personlig, og det er forbudt at overdrage adgangen eller give en anden person adgang til Persondata Online.

Videoer, vejledninger og skabeloner på Persondata Online er ophavsretligt beskyttede.

For at undgå misbrug og deling med andre, kan skabeloner og vejledninger på Persondata Online maksimalt hentes tre gange.

Enhver uretmæssig deling af vejledninger og skabeloner med andre eller anden uautoriseret brug af Persondata Online har karakter af en væsentlig misligholdelse og vil i første omgang medføre sletning af kundens profil på Persondata Online. Herudover forbeholder Persondata Online sig retten til at rette et erstatningskrav mod kunden.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Brugen af Persondata Onlines videoer, vejledninger og skabeloner sker på kundens eget ansvar og udgør ikke nogen garanti for, at kunden overholder gældende lovgivning, idet der er tale om generelle vejledninger og skabeloner, der skal tilpasses den enkelte virksomhed.

Persondata Online kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide ved kundens brug af Persondata Onlines videoer, vejledninger og skabeloner.

Materialet kan ikke erstattes af konkret juridisk eller teknisk rådgivning i det omfang, der er behov herfor.

 

OPDATERINGER

Implementeringen og fortolkningen af Databeskyttelsesforordningen er fortsat ved sin spæde begyndelse.

Materialet på Persondata Online vil derfor løbende blive opdateret efterhånden som der kommer praksis og fortolkningsbidrag fra EU eller Datatilsynet.

 

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser på Persondata Online er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Fakturering og betaling sker samtidig med kundens oprettelse som bruger på sitet.

 

FORTRYDELSESRET

Produkterne på Persondata Online tages i brug ved kundens køb af adgang til sitet, og der tilbydes derfor ikke fortrydelsesret.